Viva-Cura

VivaCura

Search in VivaCura

Ecologie en Biodiversiteit

Hoeveel Soorten zijn er in het Dierenrijk? (Special)

De Biodiversiteit belicht.

 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag met hoeveel soorten we de Aarde delen moeten we diep graven in de geschiedenis van De Zoology en de Biologie, deze wetenschappen bestuderen het leven en de organismen en beschrijven sinds een paar honderd jaar elk levend wezen/organisme dat word ontdekt of word gevonden.

De vraag lijkt eenvoudig, dit betreft echter een ingewikkeld vraagstuk, een correct antwoord geven is ook niet mogelijk daarvoor is er nog altijd veel te weinig informatie over de uiteindelijke soortenaantallen en geslachten die de Aarde hedendaags bevolken, zelfs worden regelmatig soorten ontdekt waarvan werd gedacht dat deze honderdenduizenden jaren al waren uitgestorven en dus al die tijd onontdekt waren gebleven, treffend was in 2005 de ontdekking van de Laotiaanse Reuzenrat, een soort die slecht uit Fossielen bekend was van miljoenen jaren terug, de soort lag gewoon op de markt, en werd aangeboden als consumptie!

De taxonomie, de indelingswetenschap, een soort veredelde kaartenbak, een enorme database met namen, gegevens, fragmenten en Huid, DNA of weefsel van soorten, en in elk land is wel de Natural History in Zoologische Musea te vinden die zo'n beetje alle soorten die er getoetst zijn op Specimen heeft staan. De Specimenverzameling het motto van iedere Taxonoom en Zooloog, elk soort en indien voorhanden ondersoort heeft zijn eigen voorbeeldindividu de soorten worden hiermee vergeleken mocht er geen ander materiaal voldoen, zo word bekeken en onderzocht of een Nieuw gevonden dier of Plant eenduidig is de Specimen waar het op lijkt of toch heel anders,

De Soorten vogels die nu al hebben bekend zijn en in de literatuur zijn beschreven zijn er pak weg 10.000, dus ook 10.000 Specimens (verzamelstuk voorbeeld van een soort) heeft men ervan in de verschillende Regionale Zoologische Musea of Natural History kabinetten, is geen bijzonderheid dat een hoeveelheid aan informatie van zoveel soorten dan snel verwarring of onzekerheden geeft.

Deze verzamelde soortvoorbeelden noemen we Holotypen, sommige zoogdieren en of amfibieën bijvoorbeeld, zijn slechts bekend van een enkel exemplaar en meestal dan voor de wetenschap tentoongesteld en beschreven in het land van herkomst.

Sommige ontdekkingen worden gedaan in 2003, en pas veel later in 2006 of het daarop volgende jaar word pas bekend gemaakt wat voor soort ze hebben ontdekt, of geregistreerd van de soortgroep.

Een dergelijk onderzoek is vaak zo complex en vergt veel biochemische testanalyse, DNA en RNA Structuren worden dikwijls bekeken, en de chromosomen, mochten de individuen onderling op elkaar lijken. Mocht er nog twijfel zijn dan doet men diepgaand onderzoek naar de Nucleotoiden, en of celstructuren op moleculair niveau dat dan meestal wel uitsluitsel kan geven voor de exacte soort en ondersoort. Dit is echter zeer veel werk en erg duur en niet voor handen zijnde informatie voor niet Zoologische of Biologische Instituten.

Er zijn natuurlijk uitzonderlijke gevallen die van tijd tot tijd worden ontdekt, zo worden er per jaar vele tientallen Kikkers en padden nog steeds ontdekt in Zuid- Azië en in Latijns-Amerika, ook in delen van Centraal en Oost Afrika is het iedere keer weer raak.
Voor gewervelde dieren spannen deze Ordes de kroon, steeds nieuwe soorten worden zonder enige twijfel toegevoegd aan de lijst en de lijst is indrukwekkend reeds meer dan 6.000 Anura (Staartloze) Amfibieën zijn er al bekend en de lijst groeit gestaag.
Voor de rest van de Koudbloedige tellen we maar liefst 8.800 Reptielen (Slangen, Hagedissen, Wormhagedissen, Schildpadden en Krokodillen), waarvan de Hagedissen (4300 ) het merendeel in beslag nemen op de voet gevolgd door de Slangen (3000 +).
Van Vissen zijn er al een ontzagwekkend aantal bekend ,meer dan 20,000 soorten staan al in de boeken en zijn hiermee de meest diverse Orde van de Gnatastomatha ,DE Vastkakigen onder de Dierenwereld.
De Zoogdieren beslaan met hun ongeveer 4.500 soorten en hier komen langzaam een paar ieder jaar nog bij.

De frequentie waarop er nieuwe soorten ieder periode worden ontdekt is afhankelijk van de onderzoeksdichtheid en de begaanbaarheid van een gebied, men verwacht juist bij de Tropische Gordels en de Neo- en Tropische regio's veel nieuws. De Regenwouden en Tropische gebieden limes divergent Wetlands en gematigde graslanden, die nog vele duizenden soorten gewervelden en ongewervelden moeten bevatten en vooral Amfibieën en Reptielen zullen ons om de oren vliegen, ook kleine zoogdieren en Vissen, van Vogels zullen de aantallen veel kleiner zijn deze zijn gemakkelijker op te merken door hun grotere spreiding en omdat ze zich vliegend verplaatsen