Viva-Cura

Importeren en Exporteren

Onder de volgende link kunt u het verslag vinden over het importeren en exporteren van Reptielen.

De inhoudsopgave van dit verslag ziet er als volgt uit:

Voorwoord
Samenvatting
Inleiding
Hoofdstuk 1 Wat zijn reptielen?
§ 1.1 Squamata (slangen, hagedissen en wormhagedissen)
§ 1.2 Testudines (schildpadden)
§ 1.3 Crocodylia (krokodilachtige)
§ 1.4 Rhynchocephalia (brughagedissen)
Hoofdstuk 2 Hoe worden reptielen in gevangenschap gehouden?
§ 2.1 Wat is een terrarium?
§ 2.1.1 Van welke materialen worden terraria gemaakt=
§ 2.1.2 Hoe groot dient een terrarium te zijn?
§ 2.2 Hoe wordt de natuurlijke omgeving nagebootst?
§ 2.2.1 Welke type biotopen zijn er?
§ 2.2.1 Waarvoor dient de verlichting?
§ 2.2.2 Hoe moet de juiste temperatuur bereikt worden?
§ 2.2.3 Hoe kan de juiste luchtvochtigheid bereikt worden?
§ 2.3 Hoe dient een terrarium ingericht te worden?
Hoofdstuk 3 Welke organisaties zijn verbonden aan import/export?
§ 3.1 Wat is CITES ?
§ 3.2 Welke landen nemen deel aan de CITES?
§ 3.3 Wat houden CITES I, II en III in?
§ 3.3.1 CITES I
§ 3.3.2 CITES II
§ 3.3.3 CITES III
§ 3.4 Wat is de EU-regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten?
Hoofdstuk 4 Welke documenten zijn er nodig?
§ 4.1 Welke documenten zijn er nodig per Annex groep?
§ 4.1.1 Waar dienen deze documenten aangevraagd te worden?
§ 4.2 Welke stappen zijn er nodig bij het importeren van buiten de EU?
§ 4.3 Exporteren vanuit de EU
§ 4.4 Handel binnen de EU
§ 4.4.1 Handel in dieren vallend onder Annex B, C of D
§ 4.4.2 Handel in Annex A dieren
Hoofdstuk 5 Hoe moeten reptielen worden getransporteerd?
§ 5.1 Wat is het juiste vervoersmiddel?
§ 5.2 Welke transportmethode is geschikt?
Bronnen
Bijlage 1 Deelnemende landen op chronologische volgorde
Bijlage 2 Aanvraag formulier Vergunningen
Bijlage 3 Het OTHER-A Gezondheidsverklaring
Bijlage 4 Het OTHER-B Gezondheidsverklaring

 

Wij adviseren u om wanneer u van plan bent te gaan importeren en exporteren, extra informatie opzoekt gezien de informatie dat in dit verslag wordt weergegeven inmiddels weer veroudert kan zijn.